ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Guangya shuju congshu 廣雅書局叢書

Feb 7, 2012 © Ulrich Theobald

Guangya shuju congshu 廣雅書局叢書 "Collectanea of the Guangya Publishing House" is a series of collectanea (congshu 叢書) consisting of books published by the Guangya Publishing House 廣東書局. It includes 154 books.

The Guangya Publishing House was founded in 1887 by governor-general Zhang Zhidong 張之洞 (1837-1909) as a government-run publishing company. The building was located in Juxian Lane 聚賢坊 outside the Wenming Gate 文明門 in Guangzhou 廣州 (today Wende Street 文德路). It was operated until 1910 and during that time published 215 different books. In 1917 an archive for the printing plates of the Guangya Publishing House was set up in the Provincial Library of Guangdong 廣東省圖書館. Of these printing plates, those of 154 excellent prints were selected and republished in the series Guangya shuju congshu in 1920.

The series includes commentaries on the Confucian Classics, historiographical writings, and belles-lettres of various authors. All these books had been published between 1887 and 1910.

Table 1. The series Guangya shuju congshu 廣雅書局叢書
(Qing) 廣東書局 Guangya Publishing House (comp.)
1888-1901 edition by Guangya Shuju 廣雅書局; facsimile 1920 by Xu Shaoqi from Fanyu 番禺徐紹棨
書名, length in juan Title Author(s)
經類 Jing
周易解故 一卷 Zhouyi jiegu (Qing) 丁晏 Ding Yan
易釋 四卷 Yishi (Qing) 黃式三 Huang Shisan
易緯略義 三卷 Yiwei lüeyi (Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
象數論 六卷 Yishulun (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
易林釋文 二卷 Yilin shiwen (Qing) 丁晏 Ding Yan
尚書伸孔篇 一卷 Shangshu shenkong pian (Qing) 焦廷琥 Jiao Tinghu
禹貢班義述 三卷
(附)漢糜水入尚龍溪考 一卷
Yugong banyi shu
Han mi shui ru Shang long xi kao
(Qing) 成蓉鏡 Cheng Rongjing
書蔡傳附釋 一卷 Sh Cai zhuan fushi (Qing) 丁晏 Ding Yan
詩集傳附釋 一卷 Shi jizhuan fushi (Qing) 丁晏 Ding Yan
毛詩傳箋通釋 三十二卷 Maoshi zhuanjian tongshi (Qing) 馬瑞辰 Ma Ruichen
毛詩後箋 三十卷 Maoshi houjian (Qing) 胡承珙 Hu Chenggong; 陳煥 Chen Huan (suppl.)
毛詩天文考 一卷 Maoshi tianwen kao (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
禮書綱目 八十五卷
首 三卷
Lishu gangmu
Shou
(Qing) 江永 Jiang Yong
儀禮古今文異同疏證 五卷 Yili gujinwen yitong shuzheng (Qing) 徐養原 Xu Yangyuan
儀禮私箋 八卷 Yili sijian (Qing) 鄭珍 Zheng Zhen
輪輿私箋 二卷
圖 一卷
Lunyu sijian
Tu
(Qing) 鄭珍 Zheng Zhen; 鄭知同 Zheng Zhitong (ill.)
大戴禮記解詁 十三卷 Da Dai Liji jiegu (Qing) 王聘珍 Wang Pinzhen
禮記天算釋 一卷 Liji tiansuan shi (Qing) 孔廣牧 Kong Guangmu
春秋規過考信 三卷 Chunqiu guiguo kaoxin (Qing) 陳熙晉 Chen Xijin
春秋述義拾遺 八卷
(附)河間劉氏書目考 一卷
Chunqiu shuyi shiyi
app. Hejian Liushi shumu kao
(Qing) 陳熙晉 Chen Xijin
春秋公羊注疏質疑 二卷 Chunqiu Gongyang zhuzhu zhiyi (Qing) 何若瑤 He Ruoyao
孟子趙注補正 六卷 Mengzi Zhao zhu buzheng (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng
孟子劉注 一卷 Mengzi Liu zhu (Han) 劉熙 Liu Xi; (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng (comp.)
爾雅匡名 二十卷 Erya kuangming (Qing) 嚴元照 Yan Yuanzhao
爾雅補注殘本 一卷 Erya buzhu canben (Qing) 劉玉麟 Liu Yulin
爾雅注疏本正誤 五卷 Erya zhushu ben zhengwu (Qing) 張宗泰 Zhang Zongtai
小學 Xiaoxue
說文引經證例 二十四卷 Shuowen yinzheng zhengli (Qing) 承培元 Cheng Peiyuan
潛研堂說文答問疏證 六卷 Qianyantang Shuowen dawen shuzheng (Qing) 薛傳均 Xue Chuanjun
廣潛研堂說文答問疏證 八卷 Guang Qianyantang Shuowen dawen shuzheng (Qing) 承培元 Cheng Peiyuan
說文本經答問 二卷 Shuowen benjing dawen (Qing) 鄭知同 Zheng Zhitong
小爾雅訓纂 六卷 Xiao erya xunzuan (Qing) 宋翔鳳 Song Xiangfeng
輶軒使者絕代語釋別國方言箋疏 十三卷
校勘記 一卷
Youxuan shizhe juedai yushi bieguo Fangyan jianshu
Jiaokanji
(Qing) 錢繹 Qian Yi; (Qing) 何翰章 He Hanzhang (comm.)
釋名疏證 八卷
續釋名 一卷
補遺 一卷
附錄 一卷
校議 一卷
Shiming shuzheng
Xu shiming
Buyi
Fulu
Jiaoyi
(Qing) 畢沅 Bi Yuan; (Qing) 吳翊寅 Wu Yiyin
釋穀 四卷 Shigu (Qing) 劉寶楠 Liu Baonan
急就章考異 一卷 Jijiu zhang kaoyi (Qing) 莊世驥 Zhuang Shiji
汗簡 七卷
目錄 一卷
Hanjian
Mulu
(Later Zhou) 郭忠恕 Guo Zhongshu; (Qing) 鄭珍 Zheng Zhen (comm.)
漢碑徵經 一卷 Hanbei zhengjing (Qing) 朱百度 Zhu Baidu
雜著 Zazhu
吳氏遺著 五卷
附錄 一卷:
Wushi yizhu
Fulu:
(Qing) 吳夌雲 Wu Lingyun; 王宗涑 Wang Zongshu (suppl.)
經說 三卷 Jingshuo
小學說 一卷 Xiaoxue shuo
廣韻說 一卷 Guanyun shuo
句溪雜著 六卷 Gouji zazhu (Qing) 陳立 Chen Li
劉氏遺書 八卷: Liushi yishu: (Qing) 劉台拱 Liu Taigong
論語駢枝 一卷 Lunyu pianji
經傳小記 一卷 Jingzhuan xiaoji
國語補校 一卷 Guoyu bujiao
荀子補注 一卷 Xunzi buzhu
淮南子補校 一卷 Huainanzi bujiao
方言補校 一卷 Fangyan bujiao
漢學拾遺 一卷 Hanxue shiyi
劉氏文集 一卷 Liushi wenji
愈愚錄 六卷 Yuyulu (Qing) 劉寶楠 Liu Baonan
學詁齋文集 二卷 Xueguzhai wenji (Qing) 薛壽 Xue Shou
廣經室文鈔 一卷 Guangjingshi wenchao (Qing) 劉恭冕 Liu Gongmian
幼學堂文稿 一卷 Youxuetang wengao (Qing) 沈欽韓 Shen Qinhan
白田草堂存稿 八卷 Baitian caotang cungao (Qing) 王懋竑 Wang Maohong
陳司業遺書 三卷: Chensi yeyi shu: (Qing) 陳祖范 Chen Zufan
掌錄 二卷 Zhanglu
經咫 一卷 Jingchi
東塾遺書: Dongshu yishu (Qing) 陳澧 Chen Li
水經注西南諸水考 三卷 Shuijingzhu xinan zhushui kao
弧三角平視法 一卷 Gusanjiao pingshi fa
印述 一卷 Yinshu
三統術詳說 四卷 Santong shuxiang shuo
無邪堂答問 五卷 Wuxietang dawn (Qing) 朱一新 Zhu Yixin
親屬記 二卷 Xinshuji (Qing) 鄭珍 Zheng Zhen
先聖生卒年月日考 二卷 Xiansheng shengzu nianyueri kao (Qing) 孔廣牧 Kong Guangmu
朱子語類日鈔 五卷 Zhuzi qulei richao (Qing) 陳澧 Chen Li (comp.)
人範 六卷 Renfan (Qing) 蔣元 Jiang Yuan (comp.)
小學集解 六卷 Xiaoxue jijie (Qing) 張伯行 Zhang Boxing
少室山房集 六十四卷: Shaoshi shanfang ji: (Ming) 胡應麟 Hu Yinglin
少室山房筆叢 四十八卷 Shaoshi shanfang bicong:
經籍會通 四卷 Jingji huitong
丹鉛新錄 八卷 Danqian xinlu
史書佔畢 六卷 Shishu zhanbi
藝林學山 八卷 Yilin xueshan
九流緒論 三卷 Jiuliu xulun
四部正譌 三卷 Sibu zheng'e
三墳補逸 二卷 Sanfen buyi
二酉綴遺 三卷 Eryou chuoyi
華陽博議 二卷 Huayang boyi
莊嶽委談 二卷 Zhuangyue weitan
玉壺遐覽 四卷 Yuhu xialan
雙樹幻鈔 三卷 Shuangshu huanchao
談藪內編 六卷, 外編 四卷, 雜編 六卷 Shusou neibian, Waibian, Zabian
史學 Shixue
史記索隱 三十卷 Shiji suoyin (Tang) 司馬貞 Sima Zhen
史記志疑 三十六卷
附錄 三卷
Shiji zhiyi
Fulu
(Qing) 梁玉繩 Liang Yusheng
史記三書正訛 三卷 Shiji sanshu zheng'e (Qing) 王元啟 Wang Yuanqi
史記月表正訛 一卷 Shiji yuebiao zheng'e (Qing) 王元啟 Wang Yuanqi
史表功比說 一卷 Shibiao gongbi shuo (Qing) 張錫瑜 Zhang Xiyu
史記注補正 一卷 Shiji zhu buzheng (Qing) 方苞 Fang Bao
史記毛本正誤 一卷 Shiji Mao ben zhengwu (Qing) 丁晏 Ding Yan
史漢駢枝 一卷 Shi-Han pianzhi (Qing) 成孺 Cheng Ru (成蓉鏡 Cheng Rongjing)
漢書辨疑 二十二卷 Hanshu bianyi (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
漢書注校補 五十六卷 Hanshu zhu jiaobu (Qing) 周壽昌 Zhou Shouchang
漢志水道疏證 四卷 Hanzhi shuidao shuzheng (Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan
漢書西域傳補注 二卷 Hanshu xiyu zhuan buzhu (Qing) 徐松 Xu Song
人表考 九卷
補 一卷
附錄 一卷
Renbiao kao
Bu
Fulu
(Qing) 梁玉繩 Liang Yusheng
漢書人表考校補 一卷 Hanshu renbiao kao jiaobu (Qing) 蔡雲 Cai Yun
後漢書補注 二十四卷 Houhanshu buzhu (Qing) 惠棟 Hui Dong
後漢書辨疑 十一卷 Houhanshu bianyi (Qing) 錢大昭 Qian Zhaozhao
續漢書辨疑 九卷 Xuhanshu bianyi (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
後漢書注補正 八卷 Houhanshu zhu buzheng (Qing) 周壽昌 Zhou Shouchang
後漢書注又補 一卷 Houhanshu zhu youbu (Qing) 沈銘彝 Shen Mingyi
後漢書補注續 一卷 Houhanshu buzhu xu (Qing) 侯康 Hou Kang
前漢書注考證 一卷 Qianhanshu zhu kaozheng (Qing) 何若瑤 He Ruoyao
後漢書注考證 一卷 Houhanshu zhu kaozheng (Qing) 何若瑤 He Ruoyao
後漢郡國令長考 一卷 Houhan junguo lingzhang kao (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
三國志辨疑 三卷 Sanguozhi bianyi (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
三國志考證 八卷 Sanguozhi kaozheng (Qing) 潘眉 Pan Mei
三國志旁證 三十卷 Sanguozhi pangzheng (Qing) 梁章鉅 Liang Zhangju
三國志補注續 一卷 Sanguozhi buzhu xu (Qing) 侯康 Hou Kang
三國志注證遺 四卷
補 四卷
Sanguozhi zhu zhengyi
Bu
(Qing) 周壽昌 Zhou Shouchang
晉書地理志新補正 五卷 Jinshu dili zhi xin buzheng (Qing) 畢沅 Bi Yuan
新校晉書地理志 一卷 Xinjiao Jinshu dili zhi (Qing) 方愷 Fang Kai
晉書校勘記 五卷 Jinshu jiaokanji (Qing) 周家祿 Zhou Jialu
晉書校勘記 三卷 Jinshu jiaokanji (Qing) 勞格 Lao Ge
晉宋書故 一卷 Jin-Songshu gu (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
宋州郡志校勘記 一卷 Song zhoujun zhi jiaokanji (Qing) 成孺 Cheng Ru (成蓉鏡 Cheng Rongjing)
魏書校勘記 一卷 Weishu jiaokanji (Rep) 王先謙 Wang Xianqian
新舊唐書互證 二十卷 Xin-Jiutangshu huzheng (Qing) 趙紹祖 Zhao Shaozu
宋遼金元四史朔閏考 二卷 Song-Liao-Jin-Yuan sishu shuorun kao (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
遼史拾遺 二十四卷 Liaoshi shiyi (Qing) 厲鶚 Li E
遼史拾遺補 五卷 Liaoshi shiyi bu (Qing) 楊復吉 Yang Fugu
金史詳校 十卷
末 一卷
Jinshi xiangjiao
Mo
(Qing) 施國祁 Shu Guoqi
元史譯文證補 三十卷 Yuanshi yiwen zhengbu (Qing) 洪鈞 Hong Jun
史記天官書補目 一卷 Shiji tianwen shu bumu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
楚漢諸侯疆域志 三卷 Chu-Han zhuhou jiangyu zhi (Qing) 劉文淇 Liu Wenqi
後漢書補表 八卷 Houhanshu bubiao (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
後漢三公年表 一卷 Houhan sangong nianbiao (Qing) 華湛恩 Hua Zhan'en
補後漢書藝文志 四卷 Bu Houhanshu yiwen zhi (Qing) 侯康 Hou Kang
補續漢書藝文志 一卷 Bu Xuhanshu yiwen zhi (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
補三國藝文志 四卷 Bu Sanguo yiwen zhi (Qing) 侯康 Hou Kang
補三國疆域志 二卷 Bu Sanguo jiangyu zhi (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
三國職官表 三卷 Sanguo zhiguan biao (Qing) 洪飴孫 Hong Yisun
三國紀年表 一卷 Sanguo jinian biao (Qing) 周嘉猷 Zhou Jiaqiu
補晉兵志 一卷 Bu Jin bing zhi (Qing) 錢儀吉 Qian Yiji
補晉書藝文志 四卷
補遺 一卷
附錄 一卷
刊誤 一卷
Bu Jinshu yiwen zhi
Buyi
Fulu
Kanwu
(Rep) 丁國鈞 Ding Guogun; 丁辰 Ding Zhen (rev.)
東晉疆域志 四卷 Dongjin jiangyu zhi (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
十六國疆域志 十六卷 Shiliuguo jiangyu zhi (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
東晉南北朝輿地表 二十八卷 Dongjin-Nanbeichao yudi biao (Qing) 徐文范 Xu Wenfan
補梁疆域志 四卷 Bu Liang jiangyu zhi (Qing) 洪齮孫 Hong Yisun
補宋書刑法志 一卷 Bu Songshu xingfa zhi (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
補宋書食貨志 一卷 Bu Songshu shihuo zhi (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
南北史年表 一卷 Nanbeishi nianbiao (Qing) 周嘉猷 Zhou Jiaqiu
南北史世系年表 五卷 Nanbeishi shixi nianbiao (Qing) 周嘉猷 Zhou Jiaqiu
南北史帝王世系年表 一卷 Nanbeishi diwang shixi nianbiao (Qing) 周嘉猷 Zhou Jiaqiu
五代紀年表 一卷 Wudai jinian biao (Qing) 周嘉猷 Zhou Jiaqiu
補五代史藝文志 一卷 Bu Wudaishi yiwen zhi (Qing) 顧櫰三 Gu Huaisan
宋史藝文志補 一卷 Songshi yiwen zhi bu (Qing) 黃虞稷 Huang Yuji, 倪燦 Ni Can; 盧文弨 Lu Wenchao (rec.)
補遼金元藝文志 一卷 Bu Liao-Jin-Yuan yiwen zhi (Qing) 倪燦 Ni Can; 盧文弨 Lu Wenchao (rev.)
補三史藝文志 一卷 Bu sanshi yiwen zhi (Qing) 金門詔 Jin Menzhao
補元史藝文志 四卷 Bu Yuanshi yiwen zhi (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
元史氏族表 三卷 Yuanshi shizu biao (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
十七史商榷 一百卷 Shiqishi shangque (Qing) 王鳴盛 Wang Mingsheng
廿二史考異 一百卷 Nian'ershi kaoyi (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
廿二史札記 三十六卷
補遺 一卷
Nian'ershi zhaji
Buyi
(Qing) 趙翼 Zhao Yi
諸史考異 十八卷
(錄)讀書叢錄 七卷
Zhushi kaoyi
app. Dushu conglu
(Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan
(Qing) 洪頤煊 Hong Yixuan
歷代史表 五十九卷 Lidai shibiao (Qing) 萬斯同 Wan Sitong
(欽定)歷代職官表 七十二卷 (Qinding) Lidai zhiguan biao (Qing) 紀昀 Ji Yun et al.
歷代地理沿革表 四十七卷 Lidai dili yange biao (Qing) 陳芳績 Chen Fangji
廿一史四譜 五十四卷 Nianyishi sipu (Qing) 沈炳震 Shen Bingzhen
九史同姓名略 七十二卷
補遺 四卷
Jiushi tongxing minglüe
Buyi
(Qing) 汪輝祖 Wang Huizu
三史同名錄 四十卷 Sanshi tongming lu (Qing) 汪輝祖 Wang Huizu; 汪繼培 Wang Jipei (suppl.)
西魏書 二十四卷
附錄一卷
Xiweishu
Fulu
(Qing) 謝啟昆 Xie Qikun
續唐書 七十卷 Xutangshu (Qing) 陳鱣 Chen Shan
晉書輯本: Jinshu jiben: (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
晉書 十七卷
補遺 一卷
Jinshu
Buyi
(Southern Qi) 臧榮緒 Zang Rongxu
晉書 十一卷 Jinshu (Jin) 王隱 Wang Yin
晉書 一卷 Jinshu (Jin) 虞預 Yu Yu
晉書 一卷 Jinshu (Jin) 朱鳳 Zhu Feng
晉書 一卷 Jinshu (Liu-Song) 謝靈運 Xie Lingyun
晉書 一卷 Jinshu (Liang) 蕭子雲 Xiao Ziyun
晉史草 一卷 Jinshicao (Liang) 蕭子顯 Xiao Zixian
晉書 一卷 Jinshu (Liang) 沈約 Shen Yue
晉中興書 七卷 Jin zhongxing shu (Liu-Song) 何法盛 He Fasheng
晉諸公別傳 一卷 Jin zhugong bielu () NN
晉紀輯本: Jinji jiben: (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
晉紀 一卷 Jinji (Jin) 干寶 Gan Bao
晉紀 一卷 Jinji (Jin) 陸機 Lu Ji
惠帝起居注 一卷 Huidi qijuzhu (Jin) 陸機 Lu Ji
晉紀 一卷 Jinji (Jin) 曹嘉之 Cao Jiazhi
晉紀 一卷 Jinji (Jin) 鄧粲 Deng Can
晉紀 一卷 Jinji (Liu-Song) 劉謙之 Liu Qianzhi
晉紀 一卷 Jinji (Liu-Song) 裴松之 Pei Songzhi
晉陽秋輯本: Jinyang qiu jiben: (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
晉陽秋 三卷 Jinyang qiu (Jin) 孫盛 Sun Sheng
續晉陽秋 一卷 Xu Jinyang qiu (Liu-Song) 檀道鸞 Tan Daoluan
漢晉春秋輯本: Han-Jin chunqiu jiben: (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
漢晉春秋 一卷 Han-Jin chunqiu (Jin) 習鑿齒 Xi Zaochi
晉春秋 一卷 Jin chunqiu (Tang) 杜延業 Du Yanye
三十國春秋輯本: Sanshiguo chunqiu jiben: (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
三十國春秋 一卷 Sanshiguo chunqiu (Liang) 蕭方等 Xiao Fangdeng
三十國春秋 一卷 Sanshiguo chunqiu (Liu-Song) 武敏之 Wu Minzhi
蜀李書 一卷 Shu-Li shu (Jin) 常璩 Chang Qu
漢趙記 一卷 Han-Zhao ji (Former Zhao) 和苞 He Bao
趙書 一卷 Zhaoshu (Yan) 田融 Tian Rong
趙書 一卷 Zhaoshu () 吳篤 Wu Du
二石傳 一卷 Er Shi zhuan (Jin) 王度 Wang Du
燕書 一卷 Yanshu (Yan) 范亨 Fan Heng
秦書 一卷 Qinshu (Former Qin) 車頻 Ju Pin
南燕書 一卷 Nanyanshu (Yan) 王景暉 Wang Jinghui
秦記 Qinji (Liu-Song) 裴景仁 Pei Jingren
後秦記 一卷 Houqinji (Later Wei) 姚和都 Yao Hedu
涼記 一卷 Liangji (Yan) 張諮 Zhang Zi
西河記 一卷 Xiheji (Jin) 喻歸 Yu Gui
涼記 一卷 Liangji (Northern Liang) 段龜龍 Duan Guilong
燉煌實錄 一卷 Dunhuang shilu (Later Wei) 劉昞 Liu Bing
南燕書 一卷 Nanyanshu (Yan) 張詮 Zhang Quan
燕志 一卷 Yanzhi (Later Wei) 高閭 Gao Lü
晉書地道記 一卷 Jinshu didao ji (Jin) 王隱 Wang Yin; (Qing) 畢沅 Bi Yuan (comp.)
晉太康三年地記 一卷 Jin taikang sannian diji (Jin) NN; (Qing) 畢沅 Bi Yuan (comp.)
十六國春秋輯補 一百卷
年表 一卷
Shiliuguo chunqiu jibu
Nianbiao
(Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.)
十六國春秋纂錄校本 十卷
校勘記 一卷
Shiliuguo chunqiu zuanlu jiaoben
Jiaokanji
(Northern Wei) 崔鴻 Cui Hong; (Qing) 湯球 Tang Qiu (comp.); (Qing) 吳翊寅 Wu Yiyin (comm.)
太常因革禮 一百卷
校識 二卷
Taichang yinge li
Jiaoshi
(Song) 歐陽修 Ouyang Xiu; (Qing) 廖廷相 Liao Tingxiang (comm.)
大金集禮 四十卷
校刊識語 一卷
校勘記 一卷
Da-Jin jili
Jiaokan shiyu
Jiaokanji
(Jin) 張瑋 Zhang Wei et al.; (Qing) 廖廷相 Liao Tingxiang (comm.)
中興小記 四十卷 Zhongxing xiaoji (Song) 熊克 Xiong Ke
建炎以來繫年要錄 二百卷 Jianyan yilai xinian zaolu (Song) 李心傳 Li Xinchuan
國語翼解 六卷 Guoyu yijie (Qing) 陳瑑 Chen Zhuan
戰國策釋地 二卷 Zhanguoce shidi (Qing) 張琦 Zhang Qi
吉林外記 十卷 Jilin waiji (Qing) 薩英額 Saying'e
黑龍江外記 八卷 Heilongjiang waiji (Qing) 西清 Xiqing
集部 Ji
屈子離騷匯訂 三卷
雜文箋略 二卷
首 一卷
Quzi Lisao huiding
Zawen jianlüe
Shou
(Qing) 王邦采 Wang Bangcai
屈原賦注 七卷
通釋 二卷
(附)音義 三卷
Qu Yuan fu zhu
Tongshi
app. Yinyi
(Qing) 戴震 Dai Zhen; 汪梧鳳 Wang Wufeng (comm.)
楚辭天問箋 一卷 Chuci tianwen jian (Qing) 丁晏 Ding Yan
韓集補注 一卷 Han ji buzhu (Qing) 沈欽韓 Chen Qinhan; 胡承珙 Hu Chenggong (comm.)
蘇詩查注補正 四卷 Su shi Cha zhu buzheng (Qing) 沈欽韓 Shen Qinhan
范石湖詩集注 三卷 Fan Shihu shi jizhu (Qing) 沈欽韓 Shen Qinhan
Sources:
Lin Zixiong 林子雄 (2006). "Guangya shuju congshu 廣雅書局叢書", in Lingnan wenhua baike quanshu bianji weiyuanhui 《嶺南文化百科全書》編輯委員會, ed. Lingnan wenhua baike quanshu 嶺南文化百科全書 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 831.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 240-244.