ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Qinqu jicheng 琴曲集成

Feb 15, 2023 © Ulrich Theobald

Qinqu jicheng 琴曲集成 is a series of collectanea (congshu 叢書) of books on tunes for the zither. It was compiled between 1960 and 2010 and has a total length of 30 volumes, covering 142 writings from the Southern Dynasties period 南朝 (420-589) to the Republican era (1912-1949).

The collection was compiled by the Beijing Research Society on the Ancient Zither (Beijing Guqin Yanjiuhui 北京古琴研究會) and the of the Music School of the Chinese National Academy of Arts (Zhongguo Yishu Yanjiusuo Yinyue Yanjiusuo 中國藝術研究院音樂研究所). The project started in 1956, when the Ministry of Culture of the PRC (Zhonghua Renmin Gonghehuo Wenhuabu 中華人民共和國文化部) and the China Musicians' Association (Zhongguo Yinyuejia Xiehui 中國音樂家協會) sent out Zha Fuxi 查阜西 (1895-1978) and Wu Zhao 吳釗 (b. 1935) to collect ancient writings in the possession of expert zither players. Until 1960, they had collected no less than 260 different tunes recorded in old books. The first volume was published a year later, but the project came to a halt when the Cultural Revolution erupted.

It was resumed in 1980. Until 1994, sixteen volumes were published. The second half of the series was presented to the public in 2010, as part of a new, revised edition of 30 volumes, published by the Zhonghua Shuju 中華書局.

Table 1. The series Qinqu jicheng 琴曲集成
(PRC) 中國藝術研究院音樂研究所 Zhongguo Yishu Yanjiuyuan Yinyue Yanjiusuo, 北京古琴研究會 Beijing Guqin Yanjiuhui, eds. (2010)
書名, length in juan Title Author(s)
第一册
碣石調幽蘭 一卷 Jieshi diao Youlan (Chen) 丘公明 Qiu Gongming
白石道人歌曲卷之一:古怨 一卷 Baishi Daoren gequ 1: Guyuan (Song) 姜夔 Jiang Kui
新編纂圖增類羣書類要事林廣記續集卷之四:琴 一卷 Xin bianzuan tuzeng lei qunshu leiyao Shilin Guangji xuji 4: Qin (Song) 陳元靚 Chen Yuanjing (comp.)
新編群書事林廣記丁集 一卷 Xinbian qunshu Shilin Guangji 4 (Song) 陳元靚 Chen Yuanjing (comp.)
太古遺音 殘一卷 Taiyu yiyin () NN
太音大全集 五卷 Taiyin quanshu ji (Ming) 袁均哲 (comp.)
臞仙神奇祕譜 三卷 Quxian shenqi mipu (Ming) 朱權 (comp.)
五聲琴譜 一卷 Wusheng qinpu (Ming) 懶仙 Lai Xian (rec.)
浙音釋字琴譜 二卷 Zheyin shizi qinpu (Ming) NN (comp.)
太古遺音 三卷 Taigu yiyin (Ming) 謝琳 Xie Lin
太古遺音 一卷 Taigu yiyin (Ming) 黃士達 Huang Shida
新刊發明琴譜二卷 Xinkan Faming qinpu (Ming) 黃龍山 Huang Longshan (comp.)
梧岡琴譜 Wugang qinpu (Ming) 黃獻 Huang Xian (comp.)
第二册
風宣玄品 十卷 Fengxuan xuanpin (Ming) 朱厚爝 Zhu Houjue (comp.)
琴譜正傳 六卷 Qinpu zhengzhuan (Ming) 楊嘉森 Yang Jiasen (comp.)
第三册
西麓堂琴統 二十五卷 Xilutang qintong (Ming) 汪芝 Wang Zhi (comp.)
歩虛僊琴譜 殘二卷 Buxuxian qinpu (Ming) 顧挹江 Gu Yijiang (comp.)
杏莊太音補遺 三卷 Xingzhuang taiyin buyi (Ming) 蕭鸞 Xiao Luan (comp.)
杏莊太音續譜 一卷 Xingzhuang taiyin xupu (Ming) 蕭鸞 Xiao Luan (comp.)
第四册
太音傳習 五卷 Taiyin chuanxi (Ming) 李仁 Li Ren
琴譜 二卷 Qinpu (Ming) NN
重修 正文對音捷要眞傳琴譜大全 十卷 Chongqiu zhengwen duiyin jieyao zhenzhuan qinpu daquan (Ming) 楊表正 Yang Biaozheng
第五册
琴書大全 二十二卷 Qinshu daquan (Ming) 蔣克謙 Jiang Keqian (comp.)
第六册
王梧琴譜 三卷 Wang Wu qinpu (Ming) 張進朝 Zhang Jinchao
三敎同聲 一卷 Sanjiao tongsheng (Ming) 張德新 Zhang Dexin
新刻文會堂琴譜 六卷 Xinkan Wenhuitang qinpu (Ming) 胡文煥 Hu Wenhuan
藏春塢琴譜 六卷 Zang Chunwu qinpu (Ming) 郝寧 Hao Ning et al. (comp.)
三才圖會續集人事 一卷 Sancai tuhui xuji renshi (Ming) 王思義 Wang Siyi
第七册
綠綺新聲 三卷 Lüqi xinsheng (Ming) 徐時琪 Xu Shiqi
太古遺音
伯牙心法 (眞傳正宗琴譜)
Taigu yiyin
Boya xinfa (Zhenzhuan zhengzong qinpu)
(Ming) 楊掄 Yang Lun
陽春堂琴經 十四卷 Yangchuntang qinjing (Ming) 張大命 Zhang Daming
陽春堂琴譜 四卷
續集 一卷
Yangchuntang qinpu
Xuji
(Ming) 張大命 Zhang Daming
第八册
燕閒四適 (琴適) 四卷 Yanxian sishi (Qinshi) (Ming) 孫丕顯 Sun Pixian
松絃館琴譜 二卷
彙譜一卷
Songxianguan qinpu
Huipu
(Ming) 巖澂 Yan Zheng
新傳理性元雅 四卷
首 一卷
Xinchuan Lixing yuanya
Shou
(Ming) 張廷玉 Zhang Yingyu
樂仙琴譜正音 六卷 Yuexian qinpu zhengyin (Ming) 汪俊慶 Wang Junqing
第九册
思齊堂琴譜
首 一卷
末 一卷
Siqitang qinpu
Shou
Mo
(Ming) 鍾□ Zhong N
太音希聲
首 一卷
Taiyin xishengShou (Ming) 陳大斌 Chen Dabin (comp.)
古音正宗
圖 一卷
Guyin zhengzong
Tu
(Ming) 敬一道人 Jingyi Daoren (潞王朱常淓 Zhu Changfang, Prince of Lu) (comp.)
中洲草堂遺集 一卷 Zhongzhou Caotang yiji (Ming) 陳子升 Chen Zisheng
義軒琴經 二卷 Yixuan qinjing (Ming) 張一亨 Zhang Yiheng (comp.)
陶氏琴譜 一卷 Taoshi qinpu (Ming) 陶鴻逵 Tao Hongkui (comp.)
第十册
徽言祕旨 Huiyan mizhi (Ming) 尹曄 Ye Ye (comp.)
大還閣琴譜 一卷 Dahuange qinpu (Ming) 徐上瀛 Xu Shangying
第十一册
愧菴琴譜 二卷
五音圓圖 一卷
七絃十三徽百五音圖說 一卷
琴論 一卷
琴賦 一卷
Kui'an qinpu
Wuyin yuantu
Qixian shishanhui baiwu yin tushuo
Qinlun
Qinfu
(Qing) 吳士亮 Wu Shiliang (comp.)
臣卉堂琴譜一卷 Chenhuitang qinpu (Qing) 鄭方 Zheng Fang (comp.)
友聲社琴譜二卷 Youshengshe qinpu (Qing) 鄭方 Zheng Fang (comp.)
琴苑心傳全編 二十卷
附錄一卷
Qinyuan xinzhuan quanbian
Fulu
(Qing) 孔興誘 Kong Xingyou (comp.)
第十二册
琴學心聲諧譜 二卷 Qinxue xinsheng xiepu (Qing) 莊臻鳳 Jiang Zhenfeng
東皋琴譜 一卷 Donggao qinpu (Ming) 釋心越 Monk Xinyue
東皋琴譜一卷 Donggao qinpu () NN
松風閣 二卷
(附)松風閣指法一卷
Songfengge
Songfengge zhifa
(Qing) 程雄 Cheng Xiong; 莊臻鳳 Jiang Zhenfeng
抒懷繰 一卷 Shuhuaizao (Qing) 程雄 Cheng Xiong
松風閣琴瑟譜 Songenge qinsepu () NN
德音堂琴譜 Deyintang qinpu () NN
第十三册
琴瑟合璧 Qinse hebi (Qing) 范承都 Fang Chengdu
琴譜析微 六卷
指法 二卷
Qinpu xiwei
Zhifa
(Qing) 魯鼐 Lu Nai
蓼懷堂琴譜
字母源流 一卷
Liaohuaitang qinpu
Zimu yuanliu
(Qing) 雲志高 Yun Zhigao
誠一堂琴譜 六卷
琴談 二卷
Chengyitang qinpu
Qintan
(Qing) 程允基 Cheng Yunji (comp.)
一峰園琴譜 Yifengyuan qinpu (Qing) 禹祥年 Yu Xiangnian
第十四册
琴學正聲 六卷 QInxue zhengsheng (Qing) 沈琯 Shen Wan
響山堂琴譜 Xiangshantang qinpu () NN
澄鑒堂琴譜
指法 二卷
Chengjiantang qinpu
Zhifa
(Qing) 徐常遇 Xu Changyu
五知齋琴譜 八卷 Wuzhizhai qinpu (Qing) 周魯封 Zhou Lufeng
第一五册
卧雲樓琴譜 一卷 Woyunlou qinpu (Qing) 馬兆辰 Ma Zhaozhen (comp.)
東園琴譜 一卷 Dongyuan qinpu (Qing) 朱仕佐 Zhu Shizuo (comp.)
存古堂琴譜 一卷 Cungutang qinpu (Qing) 吳文煥 Wu Wenhuan
光裕堂琴譜 一卷 Guangyutang qinpu (Qing) 吳文焕 Wu Wenhuan (comp.)
琴書千古 一卷 Qinshu qiangu (Qing) NN
第一六册
穎陽琴譜 四卷 Yingyang qinpu (Qing) 李郊 Li Jiao (comp.)
蘭田館琴譜 一卷 Lantianguan qinpu (Qing) 李光塽 Li Guanshuang (?)
大樂元音 七卷 Dayue yuanyin (Qing) 潘士權 Pan Shiquan
研露樓琴譜 四卷 Yanlulou qinpu (Qing) 崔應階 Cui Yingjie
第一七册
琴香堂琴譜 Qinxiangtang qinpu (Qing) 馬士駿 Ma Shijun
自遠堂琴譜 十二卷 Ziyuantang qinpu (Qing) 吳灴 Wu Hong
第一八册
立雪齋琴譜 Lixuetang qinpu (Qing) 汪紱 Wang Fu
治心齋琴學練要 Zhixinzhai qinxue lianyao (Qing) 王善 Wang Shan
春草堂琴譜 Chuncaotang qinpu (Qing) 曹尚絅 Cao Shangjiong, 蘇璟 Su Jing, 戴源 Dai Yuan
敏亭琴劍合譜 Mintang qin-jian hepu (Qing) 索敏亭 Suo Minting
龍吟閣秘本琴譜 Longyinge miben qinpu (Qing) 王封采 Wang Fengcai
桐園草堂陽關三叠 Tongyuan Caotang yangguan sandie (Qing) 俞宗 Yu Zong
酣古齋琴譜 五卷 Ganguzhai qinpu (Qing) 裴奉儉 Pei Fengjian
第一九册
太和正音譜 Taihe zhengyin pu (Ming) 朱權 Zhu Quan
裛露軒琴譜 Yiluxuan qinpu (Qing) NN
響雪山房琴譜 Xiangxue Shanfang qinpu (Qing) NN
小蘭琴譜 Xiaolan qinpu (Qing) 葉布 Ye Bu
第二十册
蕭立禮琴說 Xiao Lili Qinshuo (Qing) 蕭立禮 Xiao Lili
虞山李氏琴譜 Yushan Lishi qinpu (Qing) 李天根 Li Tiangen
琴譜諧聲 Qinpu xiesheng (Qing) 周顯祖 Zhou Xianzu
指法彙參确解 Zhifa huican quejie (Qing) 王仲舒 Wang Zhongshu
峰抱樓琴譜 Fengbaolou qinpu (Qing) 沈雲嵐 Shen Yunlan
琴學參變 Qinxue canbian (Qing) 錢一桂 Qian Yigui
琴學韌端 Qinxue renrui (Qing) 鑒湖逸士 Jianhu Yishi (石卿 Shi Qing)
第二一册
鄰鶴齋琴譜 Linhezhai qinpu (Qing) 韓惇 Han Chun, 陳幼慈 Chen Youci
天籟閣選譜 Tianlaige xuanpu (Qing) 覺庵 Jue'an
律話 Lühua (Qing) 戴長庚 Dai Changgeng
第二二册
梅花仙館琴譜 Meihua Xianguan qinpu (Qing) 師妙靈 Shi Miaoling
一經廬琴學 Yijinglu qinxue (Qing) 姚配中 Yao Peizhong
律音彙考 Lüyin huikao (Qing) 邱之稑 Qiu Zhilu
悟雪山房琴譜 Wuxue Shanfang qinpu (Qing) 黄景星 Huang Jingxing
第二三册
樂山堂琴譜 Yueshantang qinpu (Qing) 陳梅鼎 Chen Meiding
琴譜正律 Qinpu zhenglü (Qing) 王雩門 Wang Yumen
二香琴譜 十卷 Erxiang qinpu (Qing) 蔣文勛 Jiang Wenxun
行有恒堂錄存琴譜 Xingyou Hengtang luxun qinpu (Qing) 綿恩 Mian'en (Prince Miyan En)
張鞠田琴譜 Zhang Juntian qinpu (Qing) 張鞠田 Zhang Jutian
槐蔭書屋琴譜 Huaiyin shuwu qinpu (Qing) 王藩 Wang Fan
稚雲琴譜 Zhiyun qinpu (Qing) 曹稚雲 Cao Zhiyun
第二四册
師白山房琴譜 Shibai Shanfang qinpu (Qing) NN
荻灰館琴譜 Dihuiguan qinpu (Qing) 歐陽書唐 Ouyang Shutang
錢壽占琴譜十操 Qian Shouzhan qinpu shi cao (Qing) 錢壽占 Qian Shouzhan
秋水齋琴譜 Qiushuizhai qinpu (Qing) 黃伯平 Huang Boping
錢塘諸氏琴譜 Qiantang zhushi qinpu (Qing) 諸可寶 Zhu Kebao
琴學尊聞 Qinxue zunwen (Qing) 郭柏心 Guo Baixin
琴學入門 Qinxue rumen (Qing) 張鶴 Zhang He
青箱齋琴譜 Qingxiangzhai qinpu (Qing) 王鵬高 Wang Penggao
白菡萏香館琴譜 Baihan Danxiangguan qinpu (Qing) 周燦 Zhou Can
第二五册
天聞閣琴譜 Tianwenge qinpu (Qing) 唐彝銘 Tang Yiming
第二六册
蕉庵琴譜 Jiao'an qinpu (Qing) 秦維瀚 Qin Weihan
琴瑟合譜 Qinse hepu (Qing) 慶瑞 (王 Wang?) Qingrui
以六正五之齋琴學秘譜 Yiliuzhengwuzhizhai qinxue mipu (Qing) 孫寶 Sun Bao
希韶閣琴譜集成 Xishaoge qinpu jicheng (Qing) 黃曉珊 Huang Xiaoshan
希韶閣琴瑟合譜 Xishaoge qinse hepu (Qing) 黃曉珊 Huang Xiaoshan
第二七册
枕經葄史山房雜抄 Zhenjingzuoshi shanfang zachao (Qing) NN
雙琴書屋琴譜集成 Shuangqin Shuwu qinpu jicheng (Qing) 清谼子 Qinghongzi
養性堂琴譜 Yangxingtang qinpu (Qing) 倪和宣 Ni Hexuan
綠綺清韻 Lüqi qingyun (Qing) 徐臚先 Xu Luxian
友石山房琴譜 Youshi Shanfang qinpu (Qing) 馬元熙 Ma Yuanxi
第二八册
枯木禪琴譜 Kumuchan qinpu (Qing) 釋空塵 Monk Kongchen
鄂公祠說琴 Egongci shuoqin (Qing) 朱啓連 Zhu Qilian
琴學初津 Qinxue chujin (Qing) 陳世驥 Chen Shiji
第二九册
十一弦館琴譜 Shiyixianguan qinpu (Qing) 張瑞珊 Zhang Ruishan, 劉鐵雲 Liu Tieyun
琴學摘要 Qinxue zhaiyao (Qing) 王心葵 Wang Xinkui
梅庵琴譜 Mei'an qinpu (Rep) 王賓魯 Wang Baolu (draft); 徐立孫 Xu Lisun, 邵森 Shao Sen (rec.)
琴學管見 Qinxue guanjian (Rep) 李崇德 Li Chongde
琴學易知 Qinxue yizhi (Rep) 宋彥成 Song Yancheng
琴學秘訣 Qinxue mijue (Qing) 漢卿 Hanqing
沙堰琴編 Shayan qinbian (Rep) 裴鐵俠 Pei Tiexia
第三十册
琴學叢書 四十三卷 Qinxue congshu (Rep) 楊宗稷 Yang Zongji
Sources:
Fu Murong 傅暮蓉 (2011). "Zha Fuxi dui Qinqu jicheng de gongxian 查阜西對《琴曲集成》的貢獻", Zhongguo yinyue 中國音樂, 2011 (1): 49-65.