ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yishu congshu 藝術叢書

Aug 26, 2021 © Ulrich Theobald

Yishu congshu 藝術叢書 is a series of collectanea on books on art compiled by the Baocuitang Studio 保粹堂 and published in 1916. The series includes 45 books many of which cannot be found in most other series. It is divided into five sections, namely books on calligraphy, books on painting, books on various skills (seal carving, seal paste, zithers as collectibles, and wooden and bronze objects), books on collectibles, tools and objects (coins, ink stones, rubbing stones for ink, teapots, and stone lions), and various assessments (basic skills of collectors). The editors made use of texts used in the earlier series Cuilangganguan congshu 翠琅玕館叢書 by Feng Zhaonian 馮兆年 from 1888.

Table 1. The series Yishu congshu 藝術叢書
(Rep) 保粹堂 Baocui Studio, 1916 edition
書名, length in juan Title Author(s)
書學 Books on Calligraphy
(御覽)書苑菁華 二十卷 (Yulan) Shuyuan jinghua (Song) 陳思 Chen Si (comp.)
張氏四種: Zhangshi si zhong: (Ming) 張丑 Zhang Chou
南陽法書表 Nanyang fashu biao
南陽名畫表 Nanyang minghua biao
淸河書畫表 Qinghe shuhua biao
法書名畫見聞表 Fashu minghua jianwen biao
顏書編年錄 四卷 Yanshu biannian lu (Qing) 黃本驥 Huang Benji (comp.)
藝舟雙楫 六卷 Yizhou shuangji (Qing) 包世臣 Bao Shichen; 吳璜 Wu Huang (comp.)
玉臺書史 一卷 Yutai shushi (Qing) 厲鶚 Li E
畫學 Books on Painting
苦瓜和尚畫語錄 一卷 Kugua Heshang huayu lu (Qing) 釋道濟 Monk Daoji
畫訣 一卷 Huajue (Qing) 龔賢 Gong Xian
雨窗漫筆 一卷 Yuchuang manbi (Qing) 王原祁 Wang Yuanqi
東莊論畫 一卷 Dongzhuang lunhua (Qing) 王昱 Wang Yu
浦山論畫 一卷 Pushan lunhua (Qing) 張庚 Zhang Geng
山南論畫 一卷 Shannan lunhua (Qing) 王學浩 Wang Xuehao
畫訣 一卷 Huajue (Qing) 孔衍栻 Kong Yanshi
寫竹雜記 一卷 Xiezhu zaji (Qing) 蔣和 Jiang He
繪事津梁 一卷 Huishi jinliang (Qing) 秦祖永 Qin Zuyong
二十四畫品 一卷 Ershisi huapin (Qing) 黃鉞 Huang Yue
畫筌析覽 一卷 Huaquan xilan (Qing) 湯貽汾 Tang Yifen (comp.)
廣川畫跋 六卷 Guangchuan huaba (Song) 黃逌 Huang You
惲南田畫跋 四卷 Yun Nantian huaba (Qing) 惲格 Yun Ge
板橋題畫 一卷 Banqiao tihua (Qing) 鄭燮 Zheng Xie
冬心題畫 Dongxin tihua (Qing) 金農 Jin Nong
小山畫譜 二卷 Xiaoshan huapu (Qing) 鄒一桂 Zou Yigui
無聲詩史 七卷 Wusheng shishi (Qing) 姜紹書 Jiang Shaoshu (comp.)
玉臺畫史 五卷
別錄 一卷
Yutai huashi
Bielu
(Qing) 湯漱玉 Tang Shuyu (comp.)
雜技 Books on Various Skills
周櫟園印人傳 三卷 Zhou Liyuan yinren zhuan (Yinrenzhuan) (Qing) 周亮工 Zhou Lianggong
飛鴻堂印人傳 八卷 Feihongtang yinren zhuan (Qing) 汪啓淑 Wang Qishu
摹印傳燈 二卷 Moyin chuandeng (Qing) 葉爾寬 Ye Erkuan (comp.)
紅朮軒紫泥法定本 一卷 Hongzhxuan zinifa dingben (Qing) 汪鎬京 Wang Haojing
琴學八則 一卷 Qinxue ba ze (Qing) 程雄 Cheng Xiong
裝潢志 一卷 Zhuanghuangzhi (Qing) 周嘉冑 Zhou Jiazhou
桐堦副墨 一卷 Tongjie fumo (Qing) 黎遂球 Li Suiqiu
南村觴政 一卷 Nancun shangzheng (Qing) 張惣 Zhang Zong
物譜 Books on Collectibles, Tools and Objects
錢譜 一卷 Qianpu (Song) 董遹 Dong Yu
墨表 一卷 Mobiao (Ming) 萬壽祺 Wan Shouqi
雪堂墨品 一卷 Xuetang mopin (Qing) 張仁熙 Zhang Renxi
漫堂墨品 一卷 Mantang mopin (Qing) 宋犖 Song Luo
觀石錄 一卷 Ganshilu (Qing) 高兆 Gao Zhao
水坑石記 一卷 Shuikengshi ji (Qing) 錢朝鼎 Qian Chaoding
陶說 六卷 Taoshuo (Qing) 朱琰 Zhu Yan
陽羨茗壺系 一卷 Yangxian minghu xi (Ming) 周高起 Zhou Gaoqi
獸經 一卷 Shoujing (Ming) 黃省曾 Huang Shengzeng
虎苑 二卷 Huyuan (Ming) 王穉登 Wang Zhideng
洞山岕茶系 一卷 Dongshan jiecha xi (Ming) 周高起 Zhou Gaoqi
雜品 Books on Various Assessments
幽夢影 二卷 Youmengying (Qing) 張潮 Zhang Chao
藏書記要 一卷 Cangshu jiyao (Qing) 孫從添 Sun Congtian
淸祕藏 二卷 Qingbicang (Ming) 張應文 Zhang Yingwen; 張謙德 Zhang Qiande (comp.)
Sources:
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol 1, 748.