ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Geographies (dili lei 地理類)

Jul 8, 2010 © Ulrich Theobald

Literature on Geography (dili lei 地理類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Historiography (shibu 史部). It includes books on administrative geography, local gazetteers, as well as loose descriptions of particular regions, places and foreign countries, their physical geography, customs and habits of the local population, local products, "touristic spots", and so on. The compilers of the collectaneum Siku quanshu 四庫全書 divided this large section into ten parts: Palaces (gongdian 宮殿, 2 books), comprehensive imperial geographies (zongzhi 總志, 7 books), particular places and regions, including the provincial gazetteers of the early Qing period (duhui junxian 都會郡縣, 47 books), river conservancy and books on the Yellow River (hefang 河防, 23 books), border resp. coastal defense (bianfang 邊防, 2 books), mountains and lakes (shanshui 山水, 7 books), antique places (guji 古跡, 14 books), miscellaneous geographies (zaji 雜記, 29 books), travels (youji 游記, 3 books), descriptions of foreign countries (waiji 外記, 17 books). The section of geographical treatises in the Siku quanshu includes 151 books. The most important books are the Yuanhe junxian zhi 元和郡縣志, Yuanfeng jiuyu zhi 元豐九域志, Luoyang qielan ji 洛陽伽藍記, Jing-Chu suishi ji 荊楚歲時記, Dongjing menghua lu 東京楚華錄, Xu Xiake youji 徐霞客游記, Da-Tang xiyu ji 大唐西域記, Zhufanzhi 諸蕃志 and Zhenla fengtu ji 真臘風土記.

1. 宮殿簿之屬 Gongdian pu Palaces
三輔黃圖 六卷 Sanfu huangtu (Liang) NN
2. 總志之屬 Zongzhi Imperial geographies
畿服經 * Jifujing (Jin) 摯虞 Zhi Yu
十三州記 (十三州志) * Shisanzhou ji (Shisanzhou zhi) (Northern Wei) 闞駰 Kan Yan
元和郡縣志 四十卷 Yuanhe junxian zhi (Tang) 李吉甫 Li Jifu
括地志 * Kuodizhi (Tang) 李泰 Li Tai, 蕭德言 Xiao Deyan
輿地圖 * Yuditu (Song) 朱思本 Zhu Siben
太平寰宇記 一百九十三卷 Taiping huanyu ji (Song) 樂史 Yue Shi
元豐九域志 十卷 Yuanfeng jiuyu zhi (Song) 王存 Wang Cun (imp. ord.)
輿地廣記 三十八卷 Yudi guangji (Song) 歐陽忞 Ouyang Min
方輿勝覽 七十卷 Fangyu shenglan (Song) 祝穆 Zhu Mu
輿地紀勝 二百卷 (續修) Yudi jisheng (Song) 王象之 Wang Xiangzhi
大元大一統志 Da-Yuan dayitong zhi (Yuan) 札馬剌丁 Jamal ad-Din, 虞應龍 Yu Yinglong (et al.; imp. ord.)
寰宇通志 * Huanyu tongzhi (Ming) 夏原吉 Xia Yuanji (et al.; imp. ord.)
大明一統志 九十卷 (Da-)Ming yitongzhi (Ming) 李賢 Li Xian (et al.; imp. ord.)
廣輿圖 (續修) Guangyutu (Ming) 羅洪先 Luo Hongxian
大清一統志 五百卷 Da-Qing yitong zhi (Qing) 和坤 Heshen (et al.; imp. ord.)
皇輿全圖 * Huangyu quantu (Qing) (comp.; imp. ord.)
乾隆內府輿圖 * Qianlong neifu yutu (Qing) (comp.; imp. ord.)
讀史方輿紀要 百三十卷 (續修) Du shi fangyu jiyao (Qing) 顧祖禹 Gu Zuyu
3. 都會郡縣之屬 Duhui junxian Capital Cities, large Cities, commanderies and counties
(乾道)臨安志 三卷 (Qiandao) Lin'an zhi (Song) 周淙 Zhou Cong
(淳熙)三山志 四十二卷 (Chunxi) Sanshan zhi (Song) 陳傅良 Chen Fuliang, 梁克家 Liang Kejia
吳郡志 五十卷 Wujun zhi (Song) 范成大 Fan Chengda
(嘉泰)會稽志 二十卷 (Jiatai) Guiji zhi (Song) 施宿 Shi Su (et al.)
(寶慶)四明志 二十一卷 (Baoqing) Siming zhi (Song) 羅濬 Luo Jun
(景定)建康志 五十卷 (Jingding) Jiankang zhi (Song) 周應合 Zhou Yinghe
(咸淳)臨安志 九十三卷 (Xianchun) Lin'an zhi (Song) 潛說友 Qian Yueyou/Shuoyou
(延祐)四明志 十七卷 (Yanyou) Siming zhi (Song) 袁桷 Yuan Jiao
齊乘 六卷 Qicheng (Yuan) 于欽 Yu Qin
姑蘇志 六十卷 Gusu zhi (Ming) 林世遠 Lin Shiyuan, 王鏊 Wang Ao
滇略 十卷 Dianlüe (Ming) 謝肇浙 Xie Zhaozhe
閩書 一百五十四卷 (存目) Minshu (Ming) 何喬遠 He Qiaoyuan
後湖志 * Houhu zhi (Ming) 趙官 Zhao Guan
天下郡國利病書 一百二十卷 (存目) Tianxia junguo libing shu (Ming) 顧炎武 Gu Yanwu
日下舊聞 * Rixia jiuwen (Qing) 朱彝尊 Zhu Yizun
(欽定)日下舊聞考 一百二十卷 (Qinding) Rixia jiuwen kao (Qing) 于敏中 Yu Minzhong, 英廉 Yingliyan (et al.; imp. ord.)
(欽定)熱河志 八十卷 (Qinding) Rehe zhi (Qing) 和珅 Hešen, 梁國治 Liang Guozhi (et al.; imp. ord.)
(欽定)滿洲源流考 二十卷 (Qinding) Manzhou yuanliu kao (Qing) 阿桂 Agui, 于敏中 Yu Minzhong (et al.; imp. ord.)
(欽定)皇輿西域圖志 五十二卷 (Qinding) Huangyu xiyu tuzhi (Qing) 傅恆 Fuheng, 劉統勳 Liu Tongxun, 于敏中 Yu Minzhong (et al.; imp. ord.)
四川通志 四十七卷 Sichuan tongzhi (Qing) 黃廷桂 Huang Tinggui (et al. rev.); 張晉生 Zhang Jinsheng (et al.; comp.)
成都府志 * Chengdu fu zhi (Qing) 佟世雍 Tong Shiyong (comp.); 何如偉 He Ruwei (rev.)
增修灌縣志 * (Zengxiu) Guanxian zhi (Qing) 莊思恆 Zhuang Siheng (comp.); Zheng Tishan 鄭珶山 (rev.)
歷代帝王宅京記 二十卷 Lidai diwang zhaijing ji (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
澳門記略 二卷 (續修) Aomen jilüe (Qing) 印光任 Yin Guangren, 張汝霖 Zhang Rulin (comp.)
乾隆西藏誌 四卷 (續修) (Qianlong) Xizang zhi (Qing) 允禮 Yunli
4. 河渠之屬 Hequ Rivers and canals
禹貢 Yugong (part of Shangshu 尚書) (Zhou) NN
水經注 四十卷 Shuijingzhu (Later Wei) 酈道元 Li Daoyuan
吳中水利書 一卷 Wuzhong shuili shu (Song) 單鍔 Shan E
禹貢指南 四卷 Yugong zhinanCommentaries on the Classics (Song) 毛晃 Mao Huang
禹貢說斷 四卷 Yugong shuoduanCommentaries on the Classics (Song) 傅寅 Fu Yin
河防通議 二卷 Hefang tongyi (Yuan) 沙克什 Šakši
治河圖略 一卷 Zhihe tulüe (Yuan) 王喜 Wang Xi
河防記 * Hefangji (Yuan) 歐陽玄 Ouyang Xuan
河防一覽 十四卷 Hefang yilan (Ming) 潘季馴 Pan Jixun
吳中水利全書 二十八卷 Wuzhong shuili quanshu (Ming) 張國維 Zhang Guowei
淮南水利考 * Huainan shuili kao (Ming) 胡應恩 Hu Ying'en
禹貢圖說 * Yugong tushuoCommentaries on the Classics 1) (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao, 2) (Qing) 周之翰 Zhou Zhihan, 3) 馬俊良 Ma Junliang, 4) 譚沄 Tan Yun
山東運河備覽 * Shandong yunhe beilan (Qing) 陸耀 Lu Yao
今水經 一卷 (存目) Jin shuijing (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
河防疏略 二十卷 Hefang shulüeEdicts and memorials (Qing) 朱之錫 Zhu Zhixi
(欽定)河源紀略 三十六卷 (Qinding )Heyuan jilüe (Qing) imp. ord.
三江水利紀略 * Sanjiang shuili jilüe (Qing) 蘇爾德 Su Erde
西域水道記 四卷 (續修) Xiyu shuidao ji (Qing) 徐松 Xu Song
行水金鑒 一百七十五卷 Xingshui jinjian (Qing) 傅澤洪 Fu Zehong
禹貢錐指 二十卷 Yugong zhuizhiCommentaries on the Classics (Qing) 胡渭 Hu Wei
水道提綱 二十八卷 Shuidao tigang (Qing) 齊召南 Qi Zhaonan
海塘錄 二十六卷 Haitanglu (Qing) 翟均廉 Zhai Junlian
河防志 * Hefangzhi (Qing) 張希良 Zhang Xiliang
東南水利略 * Dongnan shuili lüe (Qing) 凌介禧 Ling Jiexi
5. 邊防之屬 Bianfang Frontier defense
柳邊紀略 四卷 (續修) Liubian jilüe (Qing) 楊賓 Yang Bin
蒙古游牧記 十六卷 (續修) Menggu youmu ji (Qing) 張穆 Zhang Mu; 何秋濤 He Qiutao (suppl.)
寧古塔紀略 一卷 (續修) Ningguta jilüe (Qing) 吳振臣 Wu Zhenchen
秦邊紀略 四卷 (存目) Qinbian jilüe (Qing) NN
三省邊防備覽 十四卷 (續修) Sansheng bianfang beilan (Qing) 嚴如熤 Yan Ruyi
籌海圖編 十三卷 Chouhai tubian (Qing) 鄭若曾 Zheng Ruoceng
6. 山水之屬 Shanshui Mountains and lakes
南嶽小錄 一卷 Nanyue xiaolu (Tang) 李沖昭 Li Chongzhao
廬山記 三卷 Lushanji (Song) 陳舜俞 Chen Shunyu
茅山志 十五卷 (續修) Maoshan zhi (Ming) 劉大彬 Liu Dabin
普陀山志 二十卷 (續修) Putuoshan zhi (Ming) 許琰 Xu Yan
四明山志 九卷 (續修) Simingshan zhi (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
天台山全志 十八卷 (續修) Tiantaishan quanzhi (Qing) 張聯元 Zhang Lianyuan (comp.)
武夷山志 二十四卷 (續修) Wuyishan zhi (Qing) 董天工 Dong Tiangong
峨眉山志 十八卷 (續修) Emeishan zhi (Qing) 蔣超 Jiang Chao
西湖遊覽志餘 二十四卷 Xihu youlan zhiyu (Ming) 田汝成 Tian Ruicheng
西湖志 十二卷 Xihu zhi (Qing) imp. ord.
7. 古跡之屬 Guji Antique places
洛陽伽藍記 五卷 Luoyang qielan ji (Later Wei) 楊炫之 Yang Xianzhi
吳地記 一卷 Wudiji (Tang) 陸廣微 Lu Guangwei (?)
長安志 二十卷 Chang'anzhi (Song) 宋敏求 Song Minqiu
洛陽名園記 一卷 Luoyang mingyuan ji (Song) 李格非 Li Gefei
雍錄 十卷 Yonglu (Song) 筒鰶 Tong Ji
長安志圖 三卷 Chang'an zhitu (Yuan) 李好文 Li Haowen
汴京遺跡志 二十四卷 Bianjing yiji zhi (Ming) 李濂 Li Lian
闕里志 * Queli zhi (Ming) 陳鎬 Chen Hao
8. 雜記之屬 Zaji Miscellaneous geographies
南方草木狀 三卷 Nanfang caomu zhuang (Jin) 嵇含 Ji Han
荊楚歲時記 一卷 Jing-Chu suishi ji (Liang) 宗懍 Zong Lin
北戶錄 三卷 Beihulu (Tang) 段公路 Duan Gonglu (comp.); 龜圖 Qiu Tu (comm.)
桂林風土記 一卷 Guilin fengtu ji (Tang) 莫休符 Mo Xiufu
益部方物略記 一卷 Yibu fangwu lüeji (Song) 宋祁 Song Qi
岳陽風土記 一卷 Yueyang fengtu ji (Song) 范致明 Fan Zhiming
東京夢華錄 十卷 Dongjing menghua lu (Song) 孟元老 Meng Yuanlao
六朝事跡編類 二卷 Liuchao shiji bianlei (Song) 張敦頤 Zhang Dunyi
會稽三賦 三卷 Guiji sanfu (Song) 王十朋 Wang Shipeng (comp.); 周世則 Zhou Shize, 史鑄 Shi Zhu (comm.)
桂海虞衡志 一卷 Guihai yuheng zhi (Song) 范成大 Fan Chengda
嶺外代答 十卷 Lingwai daida (Song) 周去非 Zhou Qufei
都城紀勝 一卷 Ducheng jisheng (Song) 耐得翁 Nai Deweng
夢粱錄 二十卷 Menglianglu (Song) 吳自牧 Wu Zimu
武林舊事 十卷 Wulin jiushi (Song) 周密 Zhou Mi
吳中舊事 十卷 Wuzhong jiushi (Yuan) 陸友仁 Lu Youren
平江記事 一卷 Pingjiang jishi (Yuan) 高德基 Gao Deji
閩中海錯疏 三卷 Minzhong haicuo shu (Ming) 屠本畯 Tu Benjun
蜀中廣記 一百八卷 Shuzhong guangji (Ming) 曹學佺 Cao Xuequan
龍沙紀略 一卷 Longsha jilüe (Qing) 方式濟 Fang Shiji
泐史 * Leshi (Ming, Qing) anon.
黔史 * Qianshi (Qing) 猶法賢 You Faxian
閩部疏 一卷 (續修) Minbu shu (Qing) 王世懋 Wang Shimao
閩小紀 四卷 (續修) Min xiaoji (Qing) 周亮工 Zhou Lianggong
廣西名勝志 十卷 (續修) Guangxi mingsheng ji (Qing) 曹學佺 Cao Xuequan
蜀典 十二卷 (續修) Shudian (Qing) 張澍 Zhang Shu
續黔書 八卷 (續修) Xu Qian shu (Qing) 張澍 Zhang Shu
揚州畫舫錄 十八卷 (續修) Yangzhou huafang lu (Qing) 李斗 Li Dou
揚州畫舫錄 十八卷 (續修) Yangzhou huafang lu (Qing) 李斗 Li Dou
(欽定)新疆識略 * (Qinding) Xinjiang shilüe (Qing) 徐松 Xu Song
9. 游記之屬 Youji Travels
長春眞人游記 二卷 (續修) Changchun zhenren xiyou ji (Yuan) 李志常 Li Zhichang
徐霞客游記 十二卷 Xu Xiake youji (Ming) 徐宏祖 Xu Hongzu
古今游名山記 十七卷 (續修) Gujin you mingshan ji (Ming) 何鏜 He Tang
咸賓錄 八卷 (續修) Xianbinlu (Ming) 羅曰褧 Luo Yueqiong
北邊備對 一卷 (續修) Beibian beidui (Song) 程大昌 Cheng Dachang
10. 外紀之屬 Waiji Descriptions of foreign countries
佛國記 一卷 Foguoji (Liu-Song) 法顯 Faxian
大唐西域記 十二卷 Da-Tang xiyu ji (Tang) 玄奘 Xuanzang, 辯機 Bianji
宣和奉使高麗圖經 四十卷 Xuanhe fengshi Gaoli tujing (Song) 徐兢 Xu Jing
諸蕃志 二卷 Zhufanzhi (Song) 趙汝適 Zhao Rushi
溪蠻叢笑 一卷 Ximan congxiao (Song) 朱輔 Zhu Fu
真臘風土記 一卷 Zhenla fengtu ji (Yuan) 周達觀 Zhou Daguan
島夷志略 一卷 Daoyi zhilüe (Yuan) 汪大淵 Wang Dayuan
殊域周咨錄 二十四卷 (續修) Shuyu zhouzi lu (Ming) 嚴從簡 Yan Congjian
星槎勝覽 四卷 (續修) Xingcha shenglan (Ming) 費信 Fei Xin
瀛涯勝覽 一卷 (存目) Yingya shenglan (Ming) 馬歡 Ma Huan
鄭和航海圖 * Zhenghe hanghai tu (part of Wubeizhi 武備志) (Ming) (et al.; imp. ord.)
西域行程記 * Xiyu xingcheng ji (Ming) 陳誠 Chen Cheng, 李暹 Li Jin
坤輿圖說 二卷 Kunyu tushuo (Ming) 南懷仁 Nan Huairen (Ferdinand Verbiest)
東西洋考 十二卷 Dong-Xiyang kao (Ming) Zhang Xie 張燮
職方外紀 五卷 Zhifang waiji (Ming) 艾儒略 Ai Ruolüe (Giuglio Aleni)
皇清職貢圖 九卷 Huang-Qing zhigong tu (Qing) 傅恒 Fu Heng (comp.)
朔方備乘 六十八卷 (續修) Shuofang beicheng (Qing) 何秋濤 He Qiutao; 黃宗漢 Huang Zonghan et al. (suppl.)
使琉球錄 (續修) Shi Liuqiu lu (Qing) 1) 陳侃 Chen Kan; 2) 蕭崇業 Xiao Chongye, 謝杰 Xie Jie; 3) 夏子陽 Xia Ziyang, 王士禎 Wang Shizhen
海國圖志 百卷 (續修) Haiguo tuzhi (Qing) 魏源 Wei Yuan
小方壺齋輿地叢鈔 * Xiaofanghuzhai yudi congchao (Qing) 王錫祺 Wang Xiqi (comp.)

* not included in the collectaneum Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.